Millainen on hyvä työhakemus?

Hyvä työhakemus

Työnhakijan voi olla vaikea kiinnittää rekrytoijan huomio, jotta nousisi esiin hakijamassasta ”pelkän hakemuksen” avulla. Mutta miten rakentaa oma työhakemus niin, että voi kiinnittää rekrytoijan huomion? Entä kuinka tärkeää on tuoda omaa persoonaa esille työhakemuksessa ja paljonko pitää panostaa CV:n visuaalisuuteen? Poolia IT:n rekrytointikonsultti Sigrid vastasi muutamaan hakijoitamme askarruttavaan kysymykseen ja avarsi hieman rekrytoijan näkökulmaa siihen, mitä tietoa CV:stä tai työhakemuksesta etsitään.

Lukuaika noin 3 min.

Hyvä työhakemus ja CV rekrytoijan silmin – Vieraskynässä rekrytointikonsulttimme Sigrid

Näkisin hyvän työhakemuksen olevan sellainen, jossa hakija on pystynyt sanoittamaan rekrytoijalle oman ydinosaamisensa sekä tuomaan esille kaikki oleelliset tiedot siitä, miksi on päättänyt hakea juuri tätä kyseistä työtä ja miksi olisi hyvä siinä. Vaikka tämä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta ei se sitä aina ole. Usein työhakemuksen kirjoittaja sokaistuu omalle osaamiselleen ja monen muun hakijan joukosta erottautuminen koetaan haastavaksi. Tärkeintä kuitenkin on, että tunnistaa omat vahvuudet, kehityskohteet ja motivaation – eli kertoo konkreettisesti omasta osaamisesta, liittää osaamisen ilmoituksessa mainittuihin tehtäviin sekä kriteereihin ja näin ollen vastaa omalla hakemuksellaan lukemaansa työpaikkailmoitukseen.

TyöHakemuksessa kannattaa siis kertoa, mikä juuri tässä yrityksessä on se itseään kiinnostava seikka. Esimerkiksi itse yritys, sen arvomaailma, toimiala, tuotteet tai palvelut ovat useimmiten niitä asioita, joihin hakemuksessa voi viitata. Tämä osoittaa, että hakija on käyttänyt aikaa ja miettinyt miten kohdistaa oma työhakemus juuri tähän kyseiseen työpaikkailmoitukseen. Oma persoona saa näkyä tekstissä ja suosittelenkin kertomaan omasta motivaatiosta sekä rohkeasti kehumaan itseään ja omaa osaamistaan.

CV:n ei ole pakko mahtua yhdelle sivulle, vaan sitä voi hyvillä mielin jatkaa toiselle, jopa kolmannellekin sivulle, jos työvuosia ja sitä kautta vankkaa osaamista on karttunut jo useita vuosia.

Meitä rekrytoijia on erilaisia, mutta itse suosin selkeää ja yksinkertaista, vahvasti substanssiosaamiseen keskittyvää ansioluetteloa. Visuaalisesti CV:n saa hyvin persoonalliseksi ja toisaalta se voi olla hyvinkin pelkistetty. Molemmat ovat yhtä hyviä silloin, kun sisältö kuvaa tekijäänsä. Toisin sanoen tuothan ennen kaikkea esille sen oman ydinosaamisesi, saavutetut tavoitteet ja voit myös lyhyesti kuvailla esim. valmistuneita projekteja tai muita lisävastuualueita, joita sinulle on kuulunut eri työtehtävässä. Tärkeää on, että rekrytoija pääsee kiinni henkilön substanssiosaamiseen sekä tekemään arviota, kuinka hyvin se vastaa tehtävän asettamia vaatimuksia ja siten viime kädessä päättämään jatkaako henkilö rekrytointiprosessissa vai ei.

Millainen on hyvä työhakemus?

Entä jos työpaikkailmoituksessa jää jokin seikka askarruttamaan tai tieto puuttumaan?

Rekrytoija toimii olemassa olevien tietojen varassa, joten työpaikkailmoitus voi olla joskus hyvinkin tiivistetty ja suppea. Toisaalta se voi olla erittäinkin kattavasti aukikirjoitettu sekä monipuolinen kuvaus toimenkuvan eri osa-alueista. Välillä asiakkaidemme tilanteen ja toiveiden mukaisesti ilmoitus saatetaan avata anonyyminä, mikä voi hakijan kannalta olla haastavaa. Mikäli työpaikkailmoituksen lukemisen jälkeen jää mieleen oleellisia kysymysmerkkejä, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä hakua hoitavaan rekrytointikonsulttiin ja kysellä lisää. Oleellista kuitenkin on, että hakijalla on konkreettisia kysymyksiä, joihin hän toivoo vastausta.

Miksi työpaikkailmoituksessa ei aina kerrota työllistävää yritystä?

Anonyymi ilmoitus valitaan usein siksi, että yritys ei syystä tai toisesta halua näkyä omalla nimellään joko muutostilanteesta johtuen tai siksi, ettei halua houkutella tekijää pelkästään brändinsä vetovoimaisuuden vuoksi, vaan nimenomaan haetun tehtävän vuoksi. Syitä ja tilanteita on hyvin erilaisia ja sen olen kohdannut vuosien varrella monta kertaa. Hakijan kannattaa muistaa, ettei anonyymi ilmoitus tarkoita välttämättä tuntematonta startupia, vaan taustalla voi olla mitä vaan pienestä kotimaisesta perheyrityksestä kansainväliseen pörssiyhtiöön. Koronan seurauksena taloudellinen tilanne on muuttunut varsin haastavaksi ja on ymmärrettävää, että myös työnhakijat pohtivat työpaikanvaihtoa entistä pidempään ja kriittisemmin halutaan tietää yrityksen liiketoiminnan tilasta sekä avainluvuista. Lisätietoa saa ja ehdottomasti kannattaa kysellä, jotta saa riittävät tiedot oman hakupäätöksen tueksi.