Uraprofiilit

Tutustu uraprofiileihin ja löydä omasi

Teknisen tuen Tarmo

IT-alan asiakastukitehtävät ovat paljon muutakin kuin puhelimeen vastaamista! Monet vastavalmistuneet datanomit ja IT-tradenomit ovat käynnistäneet uransa juuri teknisen tuen parissa ja kerryttävät samalla arvokasta ja laaja-alaista osaamista.

Vastuullisessa ja monipuolisessa Service Desk -työssä toimit loppukäyttäjien teknisenä tukena ja pääset tekemään mm. käyttäjäoikeuksien määrittelyä ja muokkaamista, vianhakua ja ongelmanratkaisua etäyhteyksiä hyödyntäen. Service Desk työntekijänä tutustuu isojen ja kansainvälisten organisaatioiden toimintamalleihin ja prosesseihin ja pääsee kehittämään omaa osaamista vastuullisessa asiakaspalvelutyössä.

Tekninen tukityö kattaa myös lähituen tehtävät. Lähitukityö pitää sisällään erilaisia roll-out projekteja sekä tikettiperusteisen liikkuvan lähitukityöskentelyn. Jos viihdyt enemmän loppuasiakkaiden parissa kentällä ja sinulla on mahdollisuus käyttää omaa autoa, niin liikkuva lähitukityö saattaa olla juuri sinua varten!

Elinkaaripalvelut – tiimissä hoidetaan yritysasiakkaiden laitekantaa, vastataan niiden kunnosta ja päivityksistä yhteistyössä laitetoimittajien, service deskin, asiakkaan lähituen sekä tietohallinnon kanssa. Ylläpidetään laiterekisteriä, vastaanotetaan tilauksia ja vastataan tiedusteluihin, raportoidaan ja konsultoidaan sekä toimitaan yhteyshenkilönä eri sidosryhmien välillä.

Tutustustu avoimiin työpaikkoihin

Tutustu uraprofiileihin ja löydä omasi

Koodari Kalle

Kehittäjä, ylläpitäjä, arkkitehti, asiantuntija, suunnittelija! Tässä vain muutama vaihtoehto siitä mitä ohjelmistoala saattaa tarjota sinulle!

Devaajat ja ohjelmistosuunnittelijat ovat luomassa tämän päivän maailmaa esimerkiksi luomalla uusia käyttöjärjestelmä, verkko- ja mobiilisovelluksia sekä sulautettuja järjestelmiä. Tehtäviin voi kuulua koodaamisen lisäksi myös suunnittelua, testausta ja ylläpitoa. Ohjelmistoalalla saatat toimia myös data analytiikan parissa esim. tietokantojen parissa, Data Scientistina, BI-konsulttina, DevOps-osaajana, tai fronttidevauksen puolella vaikkapa UI/UX suunnittelun parissa, jossa teet vahvasti yhteistyötä ohjelmistokehittäjien sekä tiimin muiden ammattilaisten kanssa loppukäyttäjiä unohtamatta.

Ohjelmoinnista kiinnostuneilta vaaditaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, sillä työ painottuu usein bugien korjaamiseen uuden koodin kirjoittamisen ohella. Suurin osa koodarin työstä onkin jo valmiiden ohjelmien vianmäärittämistä ja muutosten tekemistä. Myös asiakkaan konsultointi ja asiakaspalavereihin osallistuminen saattaa olla osa toimenkuvaa. Nykypäivän työskentely on tavoitteellista ja usein erilaisiin projekteihin tai toimeksiantoihin sidottua, siksi monipuolisen teknologiaosaamisen lisäksi usein toivotaan myös innovatiivista, kyseenalaistavaa ja kuuntelevaa otetta, sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja.

Tutustustu avoimiin työpaikkoihin

Tutustu uraprofiileihin ja löydä omasi

Asiantuntija Aino

IT-asiantuntijana saatat työskennellä yrityksen sisäisessä tietohallinnossa tai konsulttifirmassa vaikkapa tietoturva- tai tietokanta-asioiden, pilvipalveluiden, palvelumuotoilun, designin, tekoälyn, testauksen, ohjelmistojen, palvelinten tai verkon ylläpidon ja hallinnan parissa.

Urapolkusi toinen vaihe, eli usein muutamien ensimmäisten työvuosien myötä hankitun osaamisen ja opintojen kautta on luontevaa siirtyä kohti asiantuntijatason tehtäviä, joissa pääset syventymään selkeämpään kokonaisuuteen ja muodostamaan omaa asiantuntijuuttasi tiettyjen osa-alueiden parissa. Asiantuntijana työskentelet kehittävällä otteella selkeän oman vastuualueen eli vaikkapa suunnittelu-, kehittämis-, koordinointi-, ja ylläpitotoiminnan parissa. Työ on monipuolista ja haasteellista sisältäen usean kokonaisuuden samanaikaista hallintaa, edellyttäen vastuunottoa sekä kykyä omatoimiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.

Tutustustu avoimiin työpaikkoihin

Tutustu uraprofiileihin ja löydä omasi

Esimies Eerika

IT-alalla esimiehet, Team Leadit, IT Managerit ja Projekti- sekä palvelupäälliköt ymmärtävät nykyaikaisten digitaalisten IT-ympäristöjen rakenteet ja osaavat toimia esimiehenä. Oleellista on ymmärtää laaja-alaisesti sekä IT:n että liiketoiminnan vaatimuksia.

Tittelisi saattaa olla vaikkapa käyttö-, asiakkuus-, projekti- tai palvelupäällikkö. Tiiminveto- ja johtotehtäviin sisältyy usein esimiestyöskentelyä ja esimerkiksi projektien vetovastuu alusta loppuun sisältäen asiakas- ja tiimipalavereiden vetämistä, projektin suunnittelua sekä toteutuksen aikataulutus aina tuotantovaiheeseen asti.

Projekti- tai palvelupäällikkönä työskentelet asiakaslähtöisesti erilaisten ohjelmistohankkeiden parissa sisältäen konseptoinnin, vaatimusten määrittelyn ja tuottamisen, teknologia- ja arkkitehtuurilinjaukset sekä tuotekehityksen roadmappingin. Tuet asiakasta teknisenä tuoteasiantuntijana ja teet tiivistä yhteistyötä tuotekehitystiimin kanssa projektin edistämiseksi. Toimit ehkäpä myös scrum masterina tai yhdessä scrum masterin ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja vastaat kaikista tiimin sisäisistä toimenpiteistä sisältäen dailyt, katselmoinnit, backlog groomingit, retrot jne. Vastuullasi ovat myös palveluun tai projektiin liittyvät hallinnolliset tehtävät sisältäen raportoinnin sidosryhmille, ohjausryhmätyöskentelyn, aikataulutuksen, budjetin hallinnan sekä laskutuksen. Palvelupäällikkönä vastuullesi kuuluu asiakkaan palvelupyyntöihin vastaaminen sekä sen pohjalta suoritettavien toimenpiteiden johtaminen.

Tutustustu avoimiin työpaikkoihin

Tutustu uraprofiileihin ja löydä omasi
Katso avoimet työpaikat