Tarinoita työntekijöistämme

Kasperi | Järjestelmäasiantuntija

Kasperi aloitti uransa Poolia IT:llä vuonna 2018, kun hänet rekrytoitiin CGI:lle Service Deskiin. Taustaltaan hän oli ylioppilas ja aloittanut opinnot ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelylinjalla. Poolian rekrytointi prosessi sujui Kasperin mukaan todella sujuvasti ja mieleen siitä jäi haastattelun rento ilmapiiri sekä selkeä kommunikointi prosessin eri vaiheissa.

Kun Kasperi aloitti työnsä, hänet otettiin tiimissä hyvin vastaan ja apua haastaviin tilanteisiin sai aina kun sitä tarvitsi. Myös perehdytys tehtävään oli laaja ja sisälsi perusteellisen järjestelmien sekä työkalujen läpikäynnin.

Tärkeimmät käytössä olleet ohjelmat olivat kontaktinohjaus- ja tiketiöintijärjestelmät, joiden lisäksi Kasperi tarvitsi työssään erilaisia Microsoftin työkaluja, kuten etäyhteyden- ja käyttöympäristön hallintatyökaluja. Nyt Kasperi on edennyt urallaan CGI:n sisällä järjestelmäasiantuntijaksi, johon häntä suositeltiin CGI:llä toimivan esimiehen toimesta.

Poolia IT:n rooli Kasperin työarjessa oli toimia selkärankana, joka vastasi esim. palkanmaksusta ja työterveydestä. Myös Poolia IT:n henkilökunnan visiitit CGI:n toimistolla aika-ajoin toivat mukavaa vaihtelua arkeen ja pääsi keskustelemaan urakehityksen rakentamisen eri vaiheista. Kasperi antaa Poolia IT:lle kiitosta myös erilaisien tapahtumien järjestämisestä ja eri paikkakunnilla työskentelevien kollegoiden yhteen tuonnista.

Jessica | Service Desk

Jessica on oiva esimerkki, että IT-ala on monipuolisten osaajien ala. Hän aloitti Poolia IT:llä loppuvuodesta 2018 ja on saanut hyvää palautetta alusta asti. Hakiessaan Service Deskiin Jessicalla oli merkonomin ja vaatetusompelijan koulutus sekä vuosien kokemus kaupan alalta ja asiakaspalvelusta. Vaikka Jessican koulutus ja työhistoria ei ollut IT-alalta, on hän kuitenkin osaamisellaan todistanut, että kiinnostus tekniikkaan sekä halu ja kyky oppia asioita vievät jo pitkälle.

Työssään Service Deskissä Jessica on oppinut ongelmanratkaisua ja ohjeiden soveltamista ratkaisun löytämiseksi. Ongelmat koostuvat yleensä palasista ja kun ne saa koottua kokonaisuudeksi ja ongelman ratkaistua, on onnistumisen tunne mahtava. Jessica tähtää IT-urallaan koodariksi visualliseen työhön Front-end devaajaksi  ja kokeekin, että työ Service Deskissä tuo hyvää tulevaisuuden haaveelle.

Työyhteisön Jessica on kokenut tukevaksi ja auttavaksi. Poolia IT:n hyvä kommunikaatio ja avoin keskustelu jäivät Jessicalle päällimmäisinä mieleen Poolia IT:n rekrytointiprosessista. Myös Poolia IT:n järjestämän erilaiset aktiviteetit ja käynnit asiakasyrityksessä tuovat tervetullutta fiilistä ja porukkaan kuuluvuuden tunnetta.

Tommi | Tekninen tuki

Tommi haki töitä Poolia IT:n kautta vuonna 2014 ja hänet palkattiin tekniseen tukeen n. kaksi viikkoa myöhemmin. Hänellä oli IT-insinöörin opinnot lähes loppusuoralla ja työkokemusta alalta löytyi IT-tuesta, jossa hän oli työskennellyt kesäisin 15 vuotiaasta asti. Rekrytointiprosessista Tommille jäi erityisesti mieleen Poolia IT:n rekrytointikonsultin tsemppaava tuki ja vinkit, joiden ansiosta haastattelu asiakasyrityksen edustajan kanssa oli stressittömämpää.

Työn alkaessa Tommi koki työyhteisön loistavaksi ja silloisen esimiehen aivan huipuksi. Työyhteisöön integroitumisessa auttoi myös se, että uusia työntekijöitä aloitti samaan aikaan useampi. Perehdyttämisestä vastasi yrityksessä pitkään työskennellyt henkilö ja ensimmäisten kuukausien aikana Tommi oppi uutta mm. business-applikaatioista (ERP, SRM) ja asiakaskommunikoinnista, jota tehtiin niin suomeksi kuin englanniksikin.

Vajaan vuoden päästä Tommi eteni urallaan ja sai asiakasyrityksen kautta tilaisuuden lähteä Portugaliin kouluttamaan uusia Service Desk-työntekijöitä. Reissun jälkeen Suomeen palattuaan kartoitettiin Poolia IT:n kanssa uusia haasteita ja lopulta Tommi siirtyi työvuorosuunnitteluohjelmiston tukeen, josta hän jo muutaman kuukauden jälkeen siirtyi samaisen ohjelmiston konsultiksi. Työn kuva muuttui tukitehtävistä asiakkaiden henkilökunnan kouluttamiseen ympäri Suomea ja samaan aikaan Tommi vakinaistettiin asiakasyritykseen. Kolmen vuoden jälkeen Tommi ylennettiin esimiestehtäviin ja Suomen maakuntamatkailu vaihtui ulkomaan matkoihin.

Poolia IT:n toiminta Tommin uran vaihteissa näkyi vierailuina toimistolla ja urakehityksen tukevana tahona varsinkin Portugalista paluun jälkeen, jolloin etsittiin uusia haasteita uralle. Edelleen Tommi kokee kiitollisuutta Poolia IT:tä kohtaan siitä, että työntekijöistä välitetään, vaikka konkreettinen työ tehdäänkin asiakasyrityksessä, eikä Poolia IT:n toimistolla. Keskusteluyhteys Poolia IT:n kanssa on säilynyt ja erityistä kiitosta Tommilta saammekin aktiivisuudesta työntekijöitä kohtaan.

Jerry | Asiakasneuvonta

Jerry aloitti teknisenä asiakasneuvojana Poolia IT:n asiakasyrityksessä 2014. Tuolloin hän oli opiskelemassa tietotekniikan insinööriksi, eikä hänellä vielä ollut aiempaa työkokemusta. Rekrytointiprosessi sujui mutkattomasti ja Jerry aloitti työt asiakasyrityksessä jo muutaman viikon kuluessa prosessin alettua. Hyvä tiimi ja viihtyminen työpaikalla teki työn aloituksesta mielekästä.

Jerry aloitti työskentelemällä teknisessä asiakastuessa, josta hän siirtyi melko nopeasti tekemään ongelman selvityksiä ja käyttövaltuushallintaa. Jerry jatkoi näissä tehtävissä pidemmän aikaa ja työ pysyikin mielenkiintoisena muuttuvien tilanteiden sekä uudistuksien ansiosta. Muutaman vuoden jälkeen Jerry siirtyi täysin uudenlaiseen tehtävään, palvelinylläpitäjäksi ja hänet vakinaistettiin asiakasyritykseen.

Jerry kokee, että Poolia IT:n ja lähiesimiesten ansiosta hänellä on aina ollut mahdollisuus valita kiinnostavia työtehtäviä. Suurin kiitos Poolia IT:lle tulee asioiden sujuvasta hoidosta ja ongelmattomasta vuokratyösuhteesta.