Mitä tarvitaan, jos haluaa hypätä it-alalle? Onko se sitä, että täytyy innostua koodaamisesta, datasta tai visuaalisista peliympäristöistä? Entä ihmiset? Onko työnteko pelkkää yksin puurtamista koodin tai järjestelmien parissa? Ei suinkaan! IT-alalle erinäisiin tehtäviin hakeutuu paljon erilaisilla taustoilla olevia henkilöitä ja työnkuvat vaihtelevat erittäin paljon. Tässä yksi uratarina sinnikkäästä ja tavoitteellisesta työntekijästä, joka eri vaiheiden myötä löysi tiensä nykyiseen esimiesrooliin johtamaan omaa työasematuen parissa työskentelevää Service Desk tiimiään!

Lukuaika arviolta 6 min.

IT-tradenomista humanististen tieteiden kandidaatiksi

Anne-Mari Heikkinen aloitti IT-alan työuransa Poolia IT:n kautta CGI:n service deskissä kesällä 2018. Hän valmistui IT-tradenomiksi vuonna 2013, mutta jo opintojen aikana hän huomasi, ettei ohjelmointi ollutkaan se omin juttu, vaikka kiinnostus peliohjelmoijan urasta oli ollut tutkinnon suorittamisen lähtökohtana. Anne-Mari suoritti tutkinnon kuitenkin kunnialla loppuun asti ja responsiivisesta web designista tehty lopputyö otettiin käyttöön jopa opetusmateriaalina.

Tämä ei kuitenkaan riittänyt valamaan Anne-Mariin uskoa omista IT taidoistaan ja hän näki IT-alan ainoastaan ohjelmoijan näkökulmasta. Hän päätti lähteä opiskelemaan täysin uutta ja hakeutui yliopistoon opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria, ja valmistuikin humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2017.

Anne-Marin alkuperäinen innostus IT-alaa kohtaan syttyi uudelleen hänen törmätessään mielenkiintoiseen työpaikkailmoitukseen kansainvälisen yrityksen service deskissä sekä taustalla silloinen vahva toive pk-seudulle muutosta.

”Service Desk -työ vaikutti aivan täydelliseltä työtehtävältä, koska siinä pääsisin auttamaan ihmisiä, työskentelemään tiimiympäristössä sekä kehittämään ja vahvistamaan IT-alan osaamistani. Koin myös, että yliopisto-opintoni olisivat SD-työssä hyödyksi, vaikka ne eivät IT-alaan suoranaisesti liittyneetkään.”

– Anne-Mari

Haettuaan avoinna olevaa työpaikkaa Anne-Mari sai kutsun haastatteluun ja rekrytointiprosessi sujui hänen mielestään joustavasti ja mutkattomasti. Hänen mielestään hienoa oli se, että haastattelut onnistuivat puhelimitse, sillä hän asui tuolloin vielä Joensuussa. Päällimmäisenä rekrytointiprosessista kuitenkin jäi mieleen suuri ilo ja onni, kun Anne-Mari sai odottamansa puhelun ja kuuli tulleensa valituksi service desk-tiimiin!

Uran startti henkilöstövuokrauksen kautta

Aloittaessaan uransa CGI:llä Poolia IT:n konsulttina eli vuokratyöntekijänä Anne-Mari sai tuekseen mahtavan tiimin ja esihenkilön. Ei aikaakaan, kun työn vaativuus, mutta tätä myötä myös työn monipuolisuus ja palkitsevuus alkoivat selkiämään Anne-Marille.

”Service Desk työ voi olla ajoittain hyvinkin hektistä, kiireistä ja vaativaa, mutta onnistumiset sekä asiakkaan kiitos tuo hyvän fiiliksen ja auttaa jaksamaan haastavien tilanteiden yli. Se tunne, kun saat ratkaistua haastavan tiketin, selvitettyä pitkään kestäneen ongelman ja kun saat tehtyä asiakkaan päivästä hieman paremman, on jotain todella hienoa.”

– Anne-Mari

Anne-Marin innostunut, positiivinen ja aktiivinen asenne veikin hänen urakehitystään vauhdilla eteenpäin. Hän otti uudet tehtävät aina innolla vastaan ja pyrki olemaan tunnollinen ja luotettava työntekijä, mutta uskalsi myös kyseenalaistaa ja ehdottaa uusia toimintatapoja. Kuukausien kuluessa tekniset taidot karttuivat ja työ opetti paljon mm. ongelmanratkaisu-, organisointi- ja priorisointikykyjä. Myös asiakaspalvelu ja tiimityöskentely opetti Anne-Marille tietynlaista inhimillisyyttä ja empaattisuutta.

Vastuu ja erilaiset tehtävät lisääntyivät, ja sitä myötä myös Anne-Marin määrätietoisuus sekä itsevarmuus omaa tekemistään kohtaan kasvoi. Hän eteni melko nopeasti Service Desk Specialistin tehtävistä vastuullisempaan Incident Coordinaatorin rooliin. Näiden tehtävien opit ja kokemukset Anne-Mari kokee urakehityksensä kulmakivenä.

”Koin, että työntekijänä minuun luotettiin ja mielipiteitäni kuunneltiin. Tämä antoi myös minulle innostuksen olla aktiivinen ja tavoitella omia uraunelmia sekä keskustella niistä avoimesti oman esihenkilöni kanssa.”

Anne-Mari

Anne-Marin unelmat esihenkilönä toimimisesta saivat alkunsa jo yliopiston rehtoriopinnoista.  Suurimpana innoittaja uralle toimi Anne-Marin oma esihenkilö, joka toimi myöhemmin myös hänen mentorinaan ja suunnan näyttäjänä. Vaikka opettaja- ja rehtoriopinnot eivät suoraan valmentaneet Anne-Maria esihenkilötehtäviin, toivat ne hänelle kuitenkin tärkeitä oppeja, kuten tiimityö- ja johtamistaitoja sekä kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Kiinnostus esihenkilötyöstä kasvoi sitä myötä, kun Anne-Marille kirkastui oman työn merkityksellisyys, halu tehdä töitä muita varten, olla mukana päätöksenteossa ja päästä vaikuttamaan asioihin. Hän halusi ottaa vastuuta suurista kokonaisuuksista ja huolehtia siitä, että tiimillä on mahdollisimman hyvät olosuhteet onnistua työssään.

Unelmista totta!

Vuonna 2019 Anne-Marin haaveet kävivät toteen, ja hän aloitti service desk tiimin Team Leadina.  Anne-Mari oltiin jo aiemmin vakinaistettu työhönsä ja aloittaessaan uuden tehtävän ääressä Anne-Marin ja Poolia IT:n yhteistyö myös muutti muotoaan työntekijäsuhteesta asiakassuhteeksi. Anne-Marin omakohtainen positiivinen kokemus Poolia IT:n konsulttina loi arvostusta Poolia IT:n henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita kohtaan ja sujuvaa yhteistyötä oli helppo jatkaa.

”Arvostan suuresti sitä, kuinka Poolia IT huolehtii omista työntekijöistään ja on heille läsnä. On myös hienoa, että esihenkilönä voin luottaa heidän tukeensa esimerkiksi henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä tai haasteissa.”

– Anne-Mari

Team Leaderina Anne-Mari johtaa tiimiään esimerkin voimalla tekemällä töitä ammattimaisella ja lujalla otteella. Samalla tiimin työhyvinvointi ja viihtyminen on hänelle tärkeää ja hän pyrkii olemaan esihenkilönä helposti lähestyttävä, rento sekä huumorintajuinen. Tulevaisuudessa Anne-Mari haluaa kehittyä ja kasvaa roolissaan eikä tällä hetkellä vaihtaisi unelmatyötään mihinkään. Määrätietoisuus ja tavoitekeskeisyys vievät Anne-Maria pitkällä tähtäimellä kohti henkilöjohtamisen ydintä eli strategisen johtamisen ja päätöksenteon osa-alueita.