Poolia IT mukana Hope Ry:n joulukeräyksessä

Poolia on jo vuosia tukenut Hope ry:n toimintaa ja tänä vuonna myös Poolia IT osana...