Miten IT- ja teknologiaorganisaatiot voivat hyötyä ulkoisesta rekrytointikumppanista?

It-organisaation rekrytointi

Asiantuntijamme Markku Laak aloitti Poolia IT:ssä helmikuussa 2021, tehtävänään kehittää IT-alihankintaliiketoimintaa. Markku on pitkällä urallaan päässyt mukaan moniin erilaisiin IT-rekrytointiprosesseihin ja istunut myös pöydän toisella puolella miettien yrityksen omaa organisaatiorakennetta. Mutta miten IT-osastoa kannattaisi järkevästi organisoida, jotta toiminta olisi yhä kannattavaa ja yritys pysyisi mukana nopeasti vaihtuvissa tilanteissa? Markku avasi hieman omia näkemyksiään IT-organisaation kannattavasta rakenteesta.

Lukuaika noin 2 min.

Teknologiaorganisaatioiden rooli yrityksessä – Vieraskynässä Markku

Yhtiöiden sisäisiä IT-organisaatioita pidetään yleensä tukiorganisaatioina. Koska tietotekniikka on tullut osaksi lähes jokaisen toimialan arkea, on myös näiden tukiorganisaatioiden merkitys kasvanut yrityksissä yhä enemmän. Digipainotteisilla toimialoilla, kuten pankki, tele, media ja IT, on jo pidempään ollut näkyvissä, että teknologia- ja IT-organisaatiot ovat merkittävässä roolissa yrityksen tuotantokoneistoa sekä ydinbisnestä. Täten niillä on myös merkittävä rooli koko liiketoiminnan mahdollistamisessa ja kehittämisessä.

Miten IT kannattaisi organisoida yrityksessä?

Kun lähdetään miettimään IT-toimien organisointia yrityksessä, kannattaa sitä ehdottomasti lähestyä liiketoiminnan kulmasta.  IT-toimien organisointiin on useita tapoja ja tässä vain yksi esimerkki, miten aihetta voi lähestyä.  Liiketoimintalähtöinen organisaatio voidaan jakaa esim. liiketoimintapalvelu- ja teknologiakerroksiin niin, että ylimpänä on liiketoiminnan johto, keskellä Business Service Managerit ja heidän allaan vastuut eri teknologioista. Tällöin Business Service Managerit toimivat palvelutehtävissä ja pitävät huolta oman liiketoiminta-alueensa IT-funktioista sekä niiden kehittämisestä. He ovat siis ns. solid-line -suhteessa IT-johtoon sekä dotted-line -raportointisuhteessa liiketoimintajohtoon. Tällaisessa organisaatiomallissa voidaan teknologiaprosessit tarvittaessa ulkoistaa melko kivuttomasti jopa kokonaisuudessaan tai valita osia, jotka eivät ole organisaatiossa vahvoja alueita.

IT organisaatiorakenne

Mikä osa IT-henkilöstöstä kannattaa palkata omille listoille?

IT-organisaation henkilöstöjako on viisasta jakaa kolmeen ”koriin”; omaan henkilöstöön, vuokratyövoimaan ja alihankkijoihin. Oma henkilöstö edustaa jatkuvuutta sekä syvää organisaatio- ja järjestelmäosaamista. Heidän roolinsa on toimia pääasiassa palvelutehtävissä liiketoimintarajapinnassa kehitys- ja palvelupäällikköinä. Vuokratyövoima edustaa toimintokohtaista osaamista, jotka toimivat osa-aluekohtaisina projekti- sekä toteutusosaajina ja alihankkijat edustavat projektikohtaista huippuosaamista. Tässä henkilöstöjaossa huomionarvoista on se, että IT-organisaation tehtävät ovat rooleja, ei ihmisiä, joille voi kasata useampia rooleja. Siten tätä mallia voi toteuttaa myös pienemmissäkin organisaatioissa, joissa IT:llä ja teknologialla on merkittävämpi asema.

Ulkoistettu rekrytointi säästää yrityksen omia resursseja ja yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Rekrytointikumppani on hyvä ratkaisu silloin, kun haluat palkata ulkopuolisen tahon hoitamaan rekrytointiprosessisi alusta loppuun ”avaimet käteen”-periaatteella. Laajimmillaan ulkoistettu rekrytointi on palvelukokonaisuus, joka kattaa kaikki rekrytointiprosessin eri vaiheet alkaen tarvekartoituksesta ja päättyen parhaiden ehdokkaiden esittelyyn asiakasyritykselle. Huolellisesti tehty rekrytointi vaatiikin aikaa, resursseja ja osaamista viedä projekti alusta loppuun ammattimaisesti, laadukasta hakijaviestintää unohtamatta. Jos et kuitenkaan halua ulkoistaa koko rekrytointiprosessia, voimme Poolia IT:llä räätälöidä palvelut vastaamaan yrityksesi tarpeita. Kattavan kokonaisuuden sijaan voi ulkoinen rekrytointikumppani hoitaa esimerkiksi vain rekrytointiprosessin haastatteluvaiheen tai toteuttaa valitsemiesi hakijoiden taustatietojen tarkistukset ja hyödyntää henkilöarviointityökaluja osana prosessia.

Miksi hyödyntää ulkoista rekrytointikumppania henkilöstön rekrytoinnissa? – case Lamia Mistä yritys maksaa, kun rekrytointi ulkoistetaan rekrytointikumppanille?